Letra V

Vulcano Vinarocense, El

Indústria de forja de ferros, d’Antoni Sendra, que apareix vigent al menys des de 1888 fins 1932, en que va participar a l’Exposició Universal de Barcelona on va ser premiada amb medalla de plata per una prempsa de vi que va presentar i...

Vuelta a las tres provincias

El 27 de febrer de 1983 va celebrar-se a Vinaròs una final de les etapes de la valenciana “Vuelta a las Tres Provincias”. Incomprensiblement i a pesar del gran desplegament de mitjans de comunicació, de la participació de destacadíssims...

Voz del pueblo, La

Setmanari local de tendència independent que va començar a publicar-se l’any 1912. En els seus articles clama molt contra els cacics i a favor dels obrers. Atacava l’alcalde advocat que no era altre que Julián Sanz Roso. Agustí Safon publica...

Voz Agrícola, La

Butlletí de la Cooperativa “El Salvador” de Vinaròs, tal com resa el seu subtítol. Es va publicar durant la década dels anys sixanta. S’imprimia en Gráficos Fernández. En 1964 apareix el nº 2 i 1969 el nº 10. (Eixos són...

Vot femení

No fou fins l’ any 1932 en que es va decidir pel parlament espanyol donar pas al vot femení. El primer cens en que apareixen les dones es per tant d’eixe any. Quasi totes les dones apareixen amb l’ofici genèric de “sus labores”,...

Volteta

Si el nostre carrer Major puguès parlar… Ens diria que és dels més antics de la població, que segurament més de dos mil anys el contemplen. Construides les primeres cases al llarg d’eixa riera o baixada natural d’aigües, anirien...

Volta

Nom d’una de les partides del terme municipal. Apareix citada en el padró de riquess de 1811.

Volta – Vuelta ciclista a Espanya

Aquesta Volta Ciclista ha passat diverses vegades per la nostra ciutat. Vinaròs és la població de la provincia de Castelló que més vegades ha tingut relació amb “La Vuelta”. La Vuelta va ser iniciada l’any 1941, però ja abans, en maig...

Volta de les processons

L’actual volteta de passejar segueix sent encara el lloc tradicional per on discurreixen des de temps molt llunyans les processons, traques i manifestacions de diversa índole. En 1584, els majorals de la Confraria de la Puríssima, la més...

Volta ciclista del llagostí

Competició creada i organitzada per la Unió Ciclista de Vinaròs des de l’any 1962. No ha deixat el nom a pesar d’haver desaparegut durant uns anys les festes en la qual es va crear dita competició. Desde el primer moment han passat...

VINAPEDIA

>