Letra U

Uguet i Marquès, Josep Maria

(Vinaròs). Inspector General del Cos d’Enginyers de Monts. Va tenir vuit fills. Pare de les monges sor Maria de la Purificació Uguet i de sor Maria de la Presentació Uguet. Va morir el 22 de gener de 1921.

Utrillas

Població de Terol que dista 76 quilòmetres de la capital i d’uns 3.300 habitants. La seua tradició minera ja coneguda en temps dels romans va fer concebre a principis del segle XX la utilitat d’un ferrocarril des d’aquesta ciutat fins a...

Utòpic

Revista trimestral de contingut cultural, apareguda en agost de 1999. Dirigida i confeccionada per un grupet d’estudiants, va ser presentada pel músic Carles Santos. S’imprimia a la imprempta Castell i el seu preu era de 100 pessetes....

Urbanitzacions

Modernament, amb en boom del turisme i del despegament econòmic dels anys seixanta, s’han anat construint al llarg de la extensa costa marina d’onze quilòmetres de longitud i conformat una bella zona paradissíaca, unes urbanitzacions que pel...

Urbanisme

Des de els anys 50 del segle XX, comença una tímida progressió de l’urbanisme de la ciutat, perdent-se en eixe periode gran part de les muralles liberals i els fossats o valls que les envoltaven, venent-se a particulars.   ANYS QUARANTA. A...

Universitat “Jaume I” (de Castelló)

Inaugurada el 13 d’octubre de 1991. Va ser designat primer Rector, Francesc Mitjavila. Són moltíssims els estudiants vinarossencs i de tota la província que des de la seua creació cursen carreres en ella: així, en 1999, vuit anys després...

VINAPEDIA

>