Letra E

Élio i Oloriz, Francesc Xavier

(Pamplona 1767-València 1822). Capità General de València i Múrcia. Va entrar a València, expulsant al francés Suchet el 5 de juliol de 1813. L’any 1818 va manar el nomenament d’alcaldes de barri per a ajudar a la justícia. Vinarós va...

Ezenarro, Ramón de

Doctor. Biògraf de Costa i Borrás. Tresorer i Vicari General de la Catedral de Tortosa. A l’any següent de la mort del nostre Arquebisbe va publicar les seues obres completes precedides de la seua biografia.

Expulsió dels moriscos

El port natural de Vinaròs va ser escollit entre altres per embarcar als moriscos que en l’any 1609 van ser expulsats per decret de la Península, sobretot de les nostres terres de Llevant. El marquès de Caracena, virrei de València, va dur...

Exposicions

Els vinarossencs que van participar a l’Esposició internacional de París de l’any 1900 foren Josep Francesc Escribano Mayó amb l’oli d’Oliva i Antoni Sendra Bonet amb la seua màquina “descascarilladora” d’arròs. En l’Exposició...

Explotado, El

Periòdic comarcal de tendència anarquista, dirigit per Joan Reverter. Els seus col.laboradors eren d’Amposta, S. Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, Masdenverge i Vinaròs. S’imprimia en la nostra ciutat -Imprempta Delmàs-durant la...

Examens Escolars

En la revista PATRIA del 17 de juliol de 1921 es llig la següent nota curiosa: “Suprimidos desde hace años los examenes por considerarlos procedimiento rancio y ficticio, fueron reemplazados por la exposición de trabajos escolares, lo que...

Euterpe

Nom d’una banda de música vigent intermitentment els anys 1884 a 1886. En 1891 apareix disolta, i torna a reaparèixer en 1896. Fou el nom també d’un grup coral de vinarossencs afincats a Barcelona que van donar origen a aquella Colònia...

Eucaliptos, Carrer Los

Nom posat pels propis veïns a un dels nous carrers de la urbanització de xalets situats a la serra del Puig de l’Ermita a principis de l’estiu de l’any 2002. Recau en la també llavors batejada com Avinguda de La Closa, junt al Club de

Estret – estretets

Lloc mol angost del llit del riu Cervol, que conserva aigua estancada durant part de l’any. Possiblement serviria de dipòsit als habitants del poblat ibèric que devien utilitzar el camí que baixa per prop del “tentadero” i que precisament...

Estrella, La

Nom primitiu de l’antiga Fonda de la Viuda i també d’una urbanització moderna de xalets, construïda als anys vuitanta.

VINAPEDIA

>