Letra E

Ezenarro, Ramón de

Doctor. Biògraf de Costa i Borrás. Tresorer i Vicari General de la Catedral de Tortosa. A l’any següent de la mort del nostre Arquebisbe va publicar les seues obres completes precedides de la seua biografia.

Comment here

23 + = 27