Guttman, Beatriz

(Castelló). Pintora molt renomada. El seu pare, Enric Guttman, enginyer químic, va exercir de gerent de la fàbrica d’Adrian Klein de Benicarló durant

Read More

Guinart, Vicenta

(Vinarós 5-IV-1657,-18-X-1730). Coneguda com la "Beata Marinera". Va ser mossèn Josep Febrer, beneficiat i vicari de l'arxiprestal qui va dixar escrit

Read More

Guimerà Sanchiz, Severí

(Vinaròs). Fou alcalde de la ciutat des de 1921. Fou llavors entrevistat en la revista local “Patria”. El seu manament va ser molt curt, ja que sols v

Read More

Guimerà Roso, Joan Josep

(Vinaròs). Doctor en Geologia. Professor de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona. És autor de “Estudi estructural de les zones de fractu

Read More

Guimaraens Igual, Guillermo

(Vinaròs). Arquitecte per la Universitat Politècnica de València. Premi Extraordinari del Projecte fi de Carrera COACV, 1999-2000; “Centro de salud en

Read More

Guillem, Antoni

(Vinaròs, ). Mestre campaner. En 1804 va refondre la campana "La Còrdula" o "Racona" de la Catedral de Tortosa. En 1825 va refondre "La Rúfula" de la

Read More