Letra Z

Zaragozá Fábregas, Daniel

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. En gener de 2002 s’havia desplaçat a Dublín per a realitzar durant un curs la pràctica de l’anglés.

Zaragozá Baila, Julián

(Vinaròs 7-IV-1957). Redactor i colaborador de quasi tots els mitjans de comunicació locals i cronista en Radio Ser de Benicarló i de Radio Ulldecona. Va ser nomenat temporalment director de la revista “El Servol”  al desembre de 1996 i de...

zona_militar

Zona de reclutament militar

Estava instal.lada a l’antic teatre de la plaça Sant Antoni, que havia construit l’alcalde Ayguals de Izco, quan aquesta activitat teatral estava en desús en la nostra ciutat. Va ser gràcies a les gestions fetes pel Diputat Provincial...

Zoé

Personatge del Nou Testament. Es troba representat a les pintures del presbiteri de l’Arxiprestal, del pintor Montcada Planas, en el miracle en que Jesús li retorna la vista a la muller agenollada.

Zaragoza, Avinguda

Nom donat en sessió de l’Ajuntament del 26 d’octubre de 1965 a la part de la raval de Càlig, que comprén des dels semàfors de l’anomenat “desvio” fins l’eixida de la població per la Carretera Nacional 232, que es...

VINAPEDIA

>