Letra T

Tosca Quixal, Mossèn Pau

(Vinarós 1906 – Tarragona 1936). Sacerdot. Havia cantat missa a Vinarós el 2 de novembre de 1930. En 1931 era coadjutor de Xert i entre 1933-1936 regentava la parròquia d’Alcanar. Empresonat en Alcanar amb altres feligresos el dia 25...

Torres Suara, Sebastià

(Vinaròs 1913). Industrial i propietari jubilat. President durant el periode republicà del Sindicat d’Activitats Diverses a la nostra ciutat. Durant la guerra civil fou mecànic d’aviació de l’exèrcit republicà. Ha escrit al...

Torres Sabaté, Joan

(Vinaròs). Director durant molts anys del Banc de València. Pare del també director de diferents entitats bancàries J. Miquel Torres Ferreres.

Torres Pauner, Francesc

(Vinaròs 1945). Enginyer Tècnic Químic. Durant tota las seua vida laboral va treballar en una important empresa a Benicarló. Va presidir la Societat Musical “La Alianza” des del 29 de desembre de 1995 fins el mes de maig de 2001. Jubilat a...

VINAPEDIA

>