Izco Borrell, Joaquim

(Vinaròs, segle XVIII). Apareix com Administrador de la Duana de Vinaròs. Fill de Joaquim Izco i d’Agustina Rita Borrell. Morí en 1782. Un tal Joaquin

Read More

Islas Columbretes

Nom donat a un nou carrer en sessió de l’Ajuntament del 19 de desembre de 1995. Dit carrer el conformen un grup de vivendes adosades situat al carrer

Read More

Isabel II, Reina

Va visitar la vila de Vinaròs, anant de trànsit, en dos ocasions: el 14 d agost de 1844 i déu mesos després el 3 de juny de 1845. La primera es va pro

Read More

Isabel de Borbó, Infanta

Visita de la Infanta Isabel, "La Xata", germana del rei Alfons XII: En 10 de juliol de 1912 va visitar Vinaròs la infanta Isabel de Borbó, més conegud

Read More