Letra I

Izco Borrell, Joaquim

(Vinaròs, segle XVIII). Apareix com Administrador de la Duana de Vinaròs. Fill de Joaquim Izco i d’Agustina Rita Borrell. Morí en 1782. Un tal Joaquin Angel de Hisco (sic) formava part dels membres del nostre Ajuntament que el 12 de desembre de 1783 va resoldre la concessió com a mestre de l’Aula de Gramática a Josep A. Esteller per renuncia de Josep A. Romero.

Comment here

2 + = 8