Letra F

Febrer de la Torre i González, Carrer de

Nom posat a la zona que va des del contramoll fins la creu de Sant Francesc, en sessió de l’Ajuntament del 7 de maig de 1890, i que es va inaugurar solemnement en les festes i fira del mateix any, sent alcalde Agustí Safon. En dit carrer...

Futbol

El primer equip va ser creat en Vinarós per Bernardino Mercader en 1920. Dit senyor, que havia viscut a La Havana anteriorment, per tal de lliurar-se del servei militar i per tant haver d’anar a la guerra del Marroc, havia treballant allí de...

Fuster, Carrer de Joan

Nom sol.licitat pels veïns d’un carrer de xalets a la partida de La Llevatera (casetes de Fontanet) cap a l’any 1993. Al novembre de 1997, el Bloc de Progrès Jaume I va agrair a l’Ajuntament l’acord de dedicar-li un carrer al famòs...

Fuster Ortells, Joan

(Sueca,1922-1992).Escriptor valencià. Cita a Vinaròs en el seu famòs llibre “Nosaltres els valencians” quan parla del seu Parlament integrat pels Urgellistes compromisaris de Casp. Extraem també del seu llibre “El Pais...

Fusta

La intensa activitat de les nostres drassanes va propiciar en temps passats un continu interès per la fusta dels boscos dels nostres pobles veïns de l’interior a tal nivell que l’historiador Beuter arriba a...

Furs

En la carta pobla de Vinaròs es fa constar ben explicitament que la donació de l’alqueria “vosatros i els vostres, la tingueu en possessió i l’exploteu segura i íntegrament a fur i costum de la ciutat de Saragossa “(Ita...

Fundacions

FUNDACIÓ AMÀLIA MESEGUER. La fundació benéfica docent “Amàlia Meseguer”, presidida per l’alcalde Joan Carsi Giner, va deixar diversos edificis situats als passeig de Colom i a la plaça de Sant Agustí (tocant al Mercat Municipal i...

Fundació Marc Volsanyes

Dels diners sobrants de la Fundació “Amàlia Meseguer” (vide id.) que aparèix en 1962, en l’any 2007, es va crear aquesta Fundació per a portar a terme les obres de restauració de l’altar major de l’arxiprestal que estava molt...

VINAPEDIA

>