Letra H

hospitalitat

Hospitalitat de Lourdes

Peregrinació diocesana a Lourdes. En 1921 era la sisena volta que s’organitzava però durant els sis anys precedents no s’havia pogut realitzar a causa de la guerra mundial. Mossèn Pasqual Bono anava al front dels pelerins...

hospital_comarcal

Hospital comarcal

Concebut des de l’inici del plantejament en 1984 com un edifici amb sistema de monitorització, està considerat com un edifici intel.ligent controlat per un sistema informàtic, construit en tres plantes per l’empresa Dragados y...

hospital

Hospital

1. Hospital de la Illeta: Cap a 1650, segons la llegenda, sent la primera vegada que es va baixar la imatge de Sant Sebastià de l’Ermita, per la nit, el sant va fer el miracle de la seua aparició i curar als malalts de l’hospital de la...

Hortas Segarra, Josep Ramon

(Vinaròs). Industrial. Regenta un taller de carpinteria mecànica. Va ser regidor de l’Ajuntament amb el Partit Popular des de 1991 a 1995. Cal destacar-li la seua faceta d’excel.lent caricaturista, havent-ne realitzat moltíssimes que...

hort

Hort dels frares

Es coneixia com a tal el que va pertanyer al convent de Sant Agustí i es trobava darrere d’ell mateix. Va ser adquirit per l’alcalde Agustí Sorolla Salomó segons noticia publicada en “Patria” (8-VIII-1920), ja que en dit lloc es pensava...

Hort dels capellans

Lloc que es trobava a l’extrem del carrer de sant Miquel i que va ser adquirit al seu propietari, el jurisconsult i conseller del Suprem de Castella, Francesc Domenech, per a construir el segon cementeri de la vila. Actualment alli es troba...

Hort del coixo

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal. És citada com a tal per J. S. Farga Esteller en la seua poesia “Feliç el que…”, de 1973.

VINAPEDIA

>