Letra H

Hospital comarcal

hospital_comarcalConcebut des de l’inici del plantejament en 1984 com un edifici amb sistema de monitorització, està considerat com un edifici intel.ligent controlat per un sistema informàtic, construit en tres plantes per l’empresa Dragados y Construcciones. Les obres, segons projecte dels arquitectes Ferran Cruz Alonso i Francesc Merino García, van ser adjudicades el 24 d’agost de 1988 en el nostre Ajuntament, i van finalitzar al maig de 1991. Té com Hospital de Referència al de Castelló, el qual té a la seua vegada a la Residència Sanitària La Fe de València com a Hosptial també de referència. Fou construit sobre un terreny cedit per l’Ajuntament que compta amb una superfície de 17.322 metres quadrats. El parking dona suficient espai per amagatzemar 186 vehicles. La hospital_comarcal_2planta baixa està destinada a urgències, consultes externes, Raigs X, i rehabilitació. La primera planta està destinada a Serveis d’Administració i Laboratori; la segona i tercera es per a Hospitalització i Bloc Quirúrgic. El seu cost es va xifrar en uns dos mil milions de pessetes, sent el destinat a obres d’uns 1.719, quedant els altres 379 per a equipament. Està destinat a atendre a una població d’unes 63.000 persones, amb una ratio de dos llits per cada mil habitants, de les comarques del Maestrat i els Ports, tenint en compte el factor turístic de la zona costera que amplia moltíssim la seua utilitat. Compta amb tres quiròfans, un paritori i uns 142 llits, distribuibles de la següent manera: 38 per a cirugia; 34 per a quirúrgica; 20 per a ginecologia i obstetricia i 12 pediatrics. Està considerat Hospital de Districte, encara que està dotat de totes les especialitats pròpies d un Hospital General. Es calcula que treballaran en ell unes 477 persones depenents de Servasa i 50 més en llocs de treball indirecte. Eixos llocs de treballs es distribueixen de la següent forma: 62 facultatius; 296 no facultatius; 116 personal no sanitari i 3 directius, sent la Directora la doctora Maria Jesús Juan. els llocs de treball indirectes són els de la cafeteria, personal de neteja, cuina, manteniment, seguretat i vigilància. El 9 de novembre de 1992 va acollir els primers malalts interns. Inaugurat el 17 de desembre de 1992 pel President de la Generalitat, Joan Lerma. A l’any següent, el 28 de febrer de 1993, a les cinc i mitja de la vesprada es va inaugurar la senzilla capella, celebrant-se la primera missa pel sacerdot encarregat de l’atenció als malalts, mossèn Miquel Redorat Foie, natural de Benicarló. Han sigut directors de l’Hospital Maria Jesús Juan Sanz, durant dos anys, des de la seua inauguració fins maig de 1994 en que va ser substituida per Pablo Rodríguez Martínez, qui també va estar dos anys (fins setembre de 1995); posteriorment s’ ha dirigit per l’ oculista Javier Arbúes Palacios i darrerament per Xavier Peñarrocha a mitans de novembre de 1997. L’Hospital ha anat ampliant serveis com la MATERNITAT en 1 de setembre de 1994 i un TAC en 1998. En 2006 ja s’està reclamant per molts col.lectius la seua ampliació.

Comment here

− 4 = 6