Quinzà Macip, Salvador

(Vinaròs, 1950). Colaborador assidu del Setmanari Vinaròs i altres publicacions locals, entre les que destaca la sèrie d'articles amb el nom de "La hi

Read More

Querol Grau, Julia

(Vinaròs, 1883 – 4-III-1965). Mestra Nacional d’Ensenyament Primari. Va morir als 82 anys, viuda de Santolaria. Va exercir durant molts anys en Vinarò

Read More

Querol Escribano, Ricardo

(Vinaròs).  Casat amb Mª Giner Roca.  Pares de Ricardo,  Angel i  Josep Giner Roca. Aquest matrimoni va sufragar  en 1940 la imatge de Sant Josep que

Read More

Querol Escribano, Josep

(Vinaròs). En agost de 1921 cursa el tercer any en l' Acadèmia d'Infanteria de Toledo. En març de 1931-agost 1933  era tinent.

Read More

Querol Antolí, Joan

(Vinaròs, ). En juny de 1959 va ser comissionat per anar a Nova York a visitar fàbriques tèxtils d’aquella ciutat.

Read More