Letra X

Xuglà, Lo

Setmanari local caracteritzat per la tendència humorística aparegut en 1906, terror de les fadrines de l’època. Es desconeixen més dades.

Xocolaters

Els vinarossencs tenim fama entre els veins de la Comarca, de xocolaters. Aquesta “mala opinió” no és tal, per no pervenir de que resultem llèpols, si no per les abundants fàbriques de xocolata que sempre han existit en la nostra...

Xoc

Com a nota curiosa i estadística es fa constància d’un xoc de trens ocorregut a Vinaròs el 15 de maig de 1923, tal com ens mostra la fotografia.

Xivert

Castell de. En 1456 el justícia de Vinaròs, Domingo Pellicer, multa i condemna diversos musulmans del castell de Xivert, per deutes amb vinarossencs. (O. Bover Falcó. “Cinco musulmanes de Xivert”. Setm. “Vinaròs”, 7-IX-1991).

Xiverque

Renom d’una família marinera de Vinaròs. Té el seu origen, segons el Prof. Giner Sorolla, en els noms mal utilitzats dels primers motors instal.lats a les barques de pesca d’origen alemany. Així aquesta explicació es troba refrendada amb...

Xiprers, Els

Nom d’una urbanització moderna de xalets construida amb el boom urbanístic dels anys finals del segle XX

Xinesos

Va ser a la década de 1980 que van començar a arribar a la nostra ciutat xinesos, instal.lant restaurants que oferien els seus menjars típics. Anys més tard oferien en les seues tendes o bazars tota classe d’adminículs i articles molt més...

Xifres

Les xifres que cal recordar sobre la nostra ciutat més destacades serien: Extensió del terme: 94’37 quilòmetres quadrats / 95’5 segons altres fonts Altitud mitja: 6 metres Altura del campanar: 33 metres Altura sobre el nivell del mar a...

Xe

Expresió molt típica de les nostra parla. No sabem si prové de l’època àrab com “xeic” o per transmissió d’emigrats a l’Argentina ja que aquesta locució és molt típica d’aquell país. És molt xocant la frase: “Xe, ja has...

Xarxia

Suplement del full dominical de la parróquia de Santa Magdalena, fundat i dirigit mer mossènMiquel Romero en juny de 1986, i que veia la llum mensualment. Sols van aparèixer deu números i s’imprimí en paper de diferents colors.

VINAPEDIA

>