Letra X

Xocolaters

xocolatersEls vinarossencs tenim fama entre els veins de la Comarca, de xocolaters. Aquesta «mala opinió» no és tal, per no pervenir de que resultem llèpols, si no per les abundants fàbriques de xocolata que sempre han existit en la nostra població, fruit del ric comerç que es va produir a partir de l’ intercanvi amb les colònies americanes. Des de 1788 en que els valencians ja van poder establir contacte directe amb Amèrica, sense haver de passar per Càdis, que ostentava el monopoli, els nostres marins van viatjar a Veracruz, Mèxic, i molts altres ports, transportant paper d‘encigarrar (Lostau), cànem, lli i vi, etc. Des de Mèxic els vaixells aportaven a la Península productes llavors desconeguts, com el cacau, que era utilitzat en les fàbriques de xocolata; Madoz li posa la xifra més alta de tots els productes que entren al nostre port en 1844-45. Sent Vinarós cap de comarca, aquí es manipulava el producte i es distribuia posteriorment per les altres poblacions. Com en els llibres parroquials i municipals apareixen sovint noms de veins especificant el seu ofici, no ens estranya que apareguen sovint els «xocolaters». En 1910 apareixen censats 16 personatges amb aquest ofici a Vinaròs, tots homes, ja que les dones encara no tenien dret a vot. La fàbrica més antiga i que va perdurar més va ser la dels xocolates Gombau, situada a la plaça dels Tres Reis, (davant de la Fonda homónima), fundada en 1785. segons d’afirmava en les seues propagandes en l’Heraldo de 1929. El gremi dels xocolaters estava des de començament de segle XX integrat en la Societat Obrera “La Unión”, la qual va perdurar fins el final de la guerra civil. En setembre de 1917 va obrir les portes la fàbrica de Julio Chillida. En un anuari de l’any 1928 apareixen els següents fabricants a la nostra ciutat: D’elaboració a mà: Tomàs Fábregues, Facund Fora, Francesc Gombau, Viuda de Josep Gombau i Viuda de Sebastià Gombau; Fàbriques: Ramon Adell i Antoni Serret. Aquesta va perdurar fins 1984, sent l’última existent en tota la província, que també abastia la comarca del Montsià

Comment here

5 + 1 =