Letra K

Kasal

Amb l’adveniemnt de la democràcia, es van posar d’actualitat diversos moviments d’esquerres o procomunistes que van esclatar baix diferents sigles, sent els seus membres grupúsculs idèntics integrats per les mateixes persones.

Keit Cañadas, Alexis

(Vinaròs). Sacerdot. Fou ordinat nou sacerdot a Tortosa i va cantar la seua primera missa a l’església de Santa Magdalenael dia 9 de desembre de 2007, amb assistència d’altres sacerdots locals i envoltat de l’alegria de tota la seua

Karting club

Aquesta entitat que fou fundada en 1980, té la seua al Karting Bar, tocant a la plaça del Pare Bover. Tots els any a a l’estiu i durant les festes d’agost celebrava la prova “Trofeu Ciutat de Vinaròs”, al menys els nou primers anys,...

kacidas

Kàcidas, Los

Conjunt musical juvenil vigent en 1968, coetani del “Géisers”. Estava integrat per Juan Carles Pla Marco, Joan Bas, Miguel Angel Bort, Carles Casanova, Roberto, etc, entre d’altres.

VINAPEDIA

>