Jutges, Carrer dels

Nom donat a un carrer de nova apertura en sessió de l’Ajuntament del 7 d’abril de 1999. Correspon al que partint del nou edifici de Jutjats de l’aving

Read More

Jutge de pau

Figura creada en 1856, que recau en un ciutadà que es deu considerar prudent, cult i de costums exemplars, tenint la firme voluntat de resoldre les co

Read More

Jutge comarcal i de districte

Durant vint-i-sis anys va ocupar el càrrec, Antonio Montoya Saborit, natural de Borriana. En 1967 va ser nomenat Joaquin Simó Federico, que va ostenta

Read More

Justicia del Lligallo

Era l'autoritat que tenia al seu càrrec tots els assumptes referents al camp, a la seua vigilància i a pastures i ramats. Entre els pocs noms que han

Read More