Letra C

Cros Gaudí, Federico

Segons les dades de la partida de baptisme -Vinaròs-, li imposen els noms de Federico Napoleón, Fausto. Nascut el 19 de desembre de 1834, a les 11,30 del matí. Pares: Antonio Cros i Carmen Gaudí. El pare joier -títol de col·legial argenter de...

Çapera, Cast.

(Tortosa,?- Vinaròs 1819.). Mestre d’Orgue i de Capella. Va ocupar el càrrec en la nostra vila des de l’agost de 1814 fins la seua mort. S’havia educat com “Infantillo” de la catedral tortosina i en 1803 va passar a...

Currito

Nom artístic de Francisco Vizcarro Cervera. (Vinaròs, 1946) el qual va protagonitzar una memorable “novillada” el 23 de maig de 1959, i va resoldre la situació molt decentment.

Curiositats

Entre les notícies curioses que es troben escampades pels periòdics locals hem llegit les següents: Un curiòs miracle va ocòrrer a uns mariners de Vinaròs (A. Delgado en la revista “El Servol de 15-VII-1995); La Reina Isabel Farnesio no va...

Cupido

Publicació local d’aparició setmanal, de tendència independent. Va aparèixer el primer número el diumenge 11 de juliol de 1897. S’autodefinia com “Semanario Satírico Literario dedicado al bello sexo”. Costava 5 cèntims...

Cup, El

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal (i del camí), situada entre la dels Puntarrons i dels Dos Vilàs. El seu nom fa referència a lloc estret i fondo. Vide Cub i Camí del Cup. Ara el camí apareix assenyalat amb una fita nova i...

Culturisme

Sobre els anys de 1986-1987 va destacar en aquesta faceta de cultivar el cos agrandant els músculs mitjançant determinats exercicis físics de fisioculturisme, el vinarossenc Josep Maria Mora, que es va presentar a diverses competicions. Va ser...

Cultura

Joan Elies Adell, Doctor en Filología va escriure en el set, “Vinaròs” de l’1 de juliol de l’any 2000 l’article “La mediocritat (Notes sobre la política cultural a Vinaròs) i diu: “Ara farà just un any que Carles Santos va llegir...

Cuerpo de torreros

Cos que prestava servei en la costa i va estar vigent fins l’any 1850 aproximadament. El seu darrer cap a Vinaròs era D. Joaquin García y Mendoza. Tenien el cos de guàrdia al baluart del Fortí i a la torre de Sol de Riu.

Cucala Mir, Pasqual

(Alcalà de Xivert, 1816-Port Vendres, gener 1892). Guerriller carlí. Llaurador d’ofici, es va moure per un embarg de terres que el llançà amb el seu fill Baptista i 50 homes més de la seua població, a la guerra de guerrilles per les nostres...

VINAPEDIA

>