Letra D

Duana

La Real Duana de Vinaròs ja estava vigent i era important en 1788 (Joan Bover. Setmanari “Vinaròs, 30-X-1982). El 9 d’agost de 1864 era de segona classe i amb aquest motiu s’elevà a principal de la Província de Castelló. En 1866 era...

Droga

El problema de la droga va arribar a ser greu a Vinaròs. Ja en 1985, el mestre Magencio Bernad Ascoz va escriure una monografia publicada per l’Ajuntament amb el títol de “La droga y la juventud en Vinaròs”. En 1991 els Serveis Socials de...

Drassanes

LA CONSTRUCCIO DE NAUS: La nostra industria mil.lenària. EL REI ALFONS EL MAGNANIM A VINARÒS. La importància que tenien les nostres drassanes ja en temps del rei Alfons cinqué, el Magnànim, per les cartes que desde Vinaròs va dirigir a la seua...

Draga Vinaroz

En 13 de gener de 1921 se li entrega la draga a l’ Enginyer Sr. Membrillera i poc després es trasllada al port de València a treballar uns mesos.

Dozal López, Angel

(San Roque, Càdis, 10-I-1821- Vinarós, 14-VI-1888). Comanant amb grau de coronel de la Governació de Vinarós i alcalde de la ciutat. Com a Comandant va vindre al nostre poble, procedent de Peníscola, prenent possessió el 10 d’abril de 1875....

Dos_vilars

Dos Vilas, Pou

S’anomena Societat de Regants “Pou Sant Sebastià dels Dos Vilars”. Rega una extensió de 165 jornals vinarossencs repartits entre un centenar de socis. Els seus estatuts, aprovats en junta general va celebrar-se el 10 de desembre de 1968,...

Dos Vilars

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, passada la passera del riu Cervol. Comprén des de la vora del riu fins al camí Carretes. Nom d’un dels pous més emblemàtics del camp del nostre terme. (Vide a continuació Pou dels...

Dorpa, Pere

(Sant Mateu?, segle XVI). Escultor retaulista, probable deixeble de Damià Forment. Autor dels retaules majors de Sant Mateu (de 1553-1554, conservat sols en part) i de l’antic de Vinaròs construit per a la primitiva església entre els anys...

VINAPEDIA

>