Letra S

Swinburne, H.

(1752-1803). Aristócrata i escriptor anglès del segle XVIII. Autor de “Travels trough Spain” (Londres 1779). En els seus escrits sobre un viatje que realitzà per Espanya en 1775-1776, fa referència als prestigiosos vins de Vinaròs i...

Suterranyes

Nom d’una de les partides més extenses del nostre terme municipal. Es troba diferenciada en Soterranyes altes i Soterranyes baixes. Es troben en la part més allunyada de la població, junt al camí de la Ratlla, que divideix el nostre terme del...

Surrac

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal però principalment de Benicarló. Aquesta partida s’extén pels termes de Traiguera, Sant Jordi, Càlig i Vinaròs, separada de Benicarló pel barranc d’Aiguaoliva. També es coneix com a...

Sunyera, La

Nom de camí i finca més extensa de Vinaròs, d’uns 1000 jornals, situada al límit nord del terme, junt al riu Sénia. Cap a l’any 1970 es van vendre unes parcel.les. El nom del camí apareix molt sovint amb la denominació de Camí de la...

Sultana, La

En 1921 aquest luxòs xalet, que volia imitar un castell àrab seguint la moda modernista imperant en Barcelona i que abans havia pertenescut a D. Hilarion Talavera, pertanyia ara a D. Antoni Esteller. En 1931 era propietat de les seues nebodes...

Sullivan y Cía.

Companyia dedicada al negoci del vi que estava vigent a l’any 1840; estava dirigida per Francesc Sullivan, íntimament relacionada amb tota la familia Ayguals de Izco.

Suiza, Molí La

Molí existent en els anys 1917-1924 a la sortida de la població pel carrer Sant Francesc, molt prop de l’hipermercat CENTI. Utilitzava les aigües del barranquet que es replegaven de la partida Capçades per mig d’unes canalitzacions...

Sufragio Universal, El

Periòdic setmanal aparegut en Vinarós en 1889, fundat i dirigit per Joan Baptista Miralles Arnau i de tendència republicana. Es subtitulava “Semanario político, literario y de noticias”. Va iniciar la seua publicació el 6 de gener...

Suchet, Lluís Gabriel

(Lyon, 1772- Montendon 1826). General francés. Va lluitar en Espanya amb les tropes de Napoleó Bonaparte des de 1808, en la coneguda guerra del francés o de la Independència. Les seues accions per la nostra comarca i en Vinaròs en particular...

Suñer i de Español, Mariano

(Vinaròs 1911-València 2003). Ric propietari, posseeixen ell i el seu germà la finca coneguda en els plànols de Vinaròs com “La Sunyera”, pels cognoms dels avantpassats d’aquest senyors, la situada més al nord i més gran de Vinaròs,...

VINAPEDIA

>