Letra S

Sunyera, La

Nom de camí i finca més extensa de Vinaròs, d’uns 1000 jornals, situada al límit nord del terme, junt al riu Sénia. Cap a l’any 1970 es van vendre unes parcel.les. El nom del camí apareix molt sovint amb la denominació de Camí de la partició de La Sunyera.

Comment here

27 + = 34