Letra S

Surrac

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal però principalment de Benicarló. Aquesta partida s’extén pels termes de Traiguera, Sant Jordi, Càlig i Vinaròs, separada de Benicarló pel barranc d’Aiguaoliva. També es coneix com a nom d’un pou i d’un barranc de la població veïna. Apareix citada entre d’altres llocs en el padró de riqueses de 1811. Segons Joan Coromines el seu significat prové de la paraula aràbiga surrac, variant de xerrac que significa senzillament l’eina de fuster o serra.

Comment here

− 6 = 2