Letra U

Uguet i Marquès, Josep Maria

(Vinaròs). Inspector General del Cos d’Enginyers de Monts. Va tenir vuit fills. Pare de les monges sor Maria de la Purificació Uguet i de sor Maria de la Presentació Uguet. Va morir el 22 de gener de 1921.

Comment here

2 + 3 =