Letra K

Kàcidas, Los

kacidasConjunt musical juvenil vigent en 1968, coetani del “Géisers”. Estava integrat per Juan Carles Pla Marco, Joan Bas, Miguel Angel Bort, Carles Casanova, Roberto, etc, entre d’altres.

Comment here

34 − 25 =