Letra X

Xiprers, Els

Nom d’una urbanització moderna de xalets construida amb el boom urbanístic dels anys finals del segle XX

Comment here

+ 39 = 41