Letra V

Voz Agrícola, La

vozButlletí de la Cooperativa «El Salvador» de Vinaròs, tal com resa el seu subtítol. Es va publicar durant la década dels anys sixanta. S’imprimia en Gráficos Fernández. En 1964 apareix el nº 2 i 1969 el nº 10. (Eixos són els que conservem). El motiu principal d’aquesta publicació era fer públics els resultats llavors sempre creixents de la cooperativa (Junta General de la Cooperativa), dels cítrics, encara que sempre es feia notar la preocupació per l’excès d’eixe fruit, que encara ha creixcut més (Incógnita sobre la naranja), Caja Rural; notes d’interés per als agricultors i consells del Servei d’Extensió Agrària a càrrec de Gonzalo Martí i del veterinari Julián Guimerá. També apareixen fotografies de les instalacions del molí de pinsos, d’Enrique i Tarancón, etc.

Comment here

9 + 1 =