Letra V

Vot femení

No fou fins l’ any 1932 en que es va decidir pel parlament espanyol donar pas al vot femení. El primer cens en que apareixen les dones es per tant d’eixe any. Quasi totes les dones apareixen amb l’ofici genèric de “sus labores”, encara que aixó podia significar diversitat de casos com cosir, treballar al camp amb l’ aixada, i un llarg etcètera. Com que no apareixen en censos anteriors perquè no tenien el dret de votar, pot deduir-se que l’analfabetisme que tenien era altíssim com el dels homes, i que en 1910 aplegava a un 56 per cent de la població vinarossenca que no sabia ni llegir ni escriure.

Comment here

3 + 4 =