Letra V

Voz del pueblo, La

voz delSetmanari local de tendència independent que va començar a publicar-se l’any 1912. En els seus articles clama molt contra els cacics i a favor dels obrers. Atacava l’alcalde advocat que no era altre que Julián Sanz Roso. Agustí Safon publica en ell molts dels seus llargs poemes. En març de 1917, un any després de la mort del poeta, el setmanari proposa que se li dedique la travessera de S. Agustí, cosa que es durà a efecte enseguida estrenant-se la placa per suscripció popular en les fires inmediates. Van apareixer al menys 154 números d’aquesta publicació, de la qual es conserven alguns exemplars solts. En el mes d’abril de 1917 encara es seguia publicant.

Comment here

+ 73 = 76