Volta

Nom d’una de les partides del terme municipal. Apareix citada en el padró de riquess de 1811.

Read More

Volta de les processons

L'actual volteta de passejar segueix sent encara el lloc tradicional per on discurreixen des de temps molt llunyans les processons, traques i manifest

Read More

Volta ciclista del llagostí

Competició creada i organitzada per la Unió Ciclista de Vinaròs des de l'any 1962. No ha deixat el nom a pesar d'haver desaparegut durant uns anys les

Read More

Volta ciclista a Levante

El diumenge 25 de febrer de 1962 Vinaròs va ser final d’etapa de la XXI Volta ciclista a Levante dirigida pel valencià Lluis Puig, gran amant de Vinar

Read More

Volta ciclista a Catalunya

Aquesta Volta ha passat per dins de la nostra població en diverses ocasions arribant a tenir també aquí alguna meta volant i fins finals d’etapa. En 1

Read More