Letra V

Vulcano Vinarocense, El

sendra 2Indústria de forja de ferros, d’Antoni Sendra, que apareix vigent al menys des de 1888 fins 1932, en que va participar a l’Exposició Universal de Barcelona on va ser premiada amb medalla de plata per una prempsa de vi que va presentar i medalla de bronze per una roda de carruatge. De “El Vulcano Vinarocense” va canviar a denominar-se posteriorment “El nuevo Vulcano”. Vide Sendra.

Comment here

− 6 = 1