Letra S

Soguers

Ofici desaparegut però que va tindre molta importància fins la meitat del segle XX per la gran utilitats de tota classe de cordes tant en el món mariner com en el terreny agrícola. Encara en els anys 1950 i alguns més es podien vore els xiquets menant una gran roda de fusta, plantada, mentre un home anava reculant i estirant amb els fils de cànem o de espart a les seus mans i embolicant-los o fent trenes. En eixos anys es situaven en l’explanada o rocall tocant a la platja de clot. Durant la segona guerra mundial el cànem i la corda de cànem es va arribar a pagar a preus exorbitants. La partida de terme dels “ameradors” fa referencia a aquest producte i eren els llocs on molt antigament s’amerava o arremullava el lli o el cànem. Els oficis que més els empraven eren els soguers, cordellers i espardenyers. Borràs Jarque els nomena en la pàgina 210 de l’edició de 1979 dels “Amics de Vinaròs”.

Comment here

12 − 6 =