Letra S

Sol de la Humanidad, El

Nom que rebia la societat obrera de peons jornalers, establerta a Vinaròs en 1901 i vigent fins la guerra civil del 36. El seu llibre d’actes que abarca des de 1902 a 1936 es conserva a l’Arxiu Nacional de Salamanca (estudiat per Jordi Romeu), on es troben també altres documents i periòdics (Agitación, Columna de Hierro, etc.), que van ser requisats pels soldats del ban dels nacionals quan van entrar amb les tropes del general Franco en 1938. Durant tot el temps de vigència els presidents de la societat foren: Miguel Pla (1902), Manuel Codorniu (23-XII-1904), Sebastià Sorrius (gener de 1908), Miguel Miralles (1919), Francesc Tosca (1920), Sebastià Pedra (1922), Baptista Brau (1923), Sebastià Pedra (1924), Josep Arnau (1925), Sebastià Orero (1926), Agustí Baila (1926), Baptista Brau Redó (1927).

Comment here

+ 27 = 37