Letra R

Registre Civil

Aquesta entitat va obligar-se en tota la nació per part del govern de la Reina Regent, Mª Cristina, el 1841. Era llavors alcalde, Wenceslao Ayguals de Izco. Es notificava des de l’alcaldia al rector l’1 de març que des d’aquell dia en tots els batejos i defuncions s’havia de presentar abans papereta del registre i que els casaments verificats per l’Església s’havien de registrar després, amb un màxim de temps de 24 hores. Aquests llistats s’havien de fer efectius de manera retrospectiva ja que s’havien de registrar totes les inscripcions dutes a terme des del dia 1 de gener anterior.

Comment here

44 − 38 =