Letra P

Pius XII, Avinguda

25 27 MAYO 2008Aquesta avinguda que encara no acaba d’ estar formada va nàixer com a tal en sessió de l’Ajuntament del 26 d’octubre de 1965 i es va retolar en gener de 1966; comprén des de la Creu del Clot (Foret), fins al «desvio» o carretera nacional. La formació d’aquesta avinguda está intimament lligada a la de l’avinguda de Joan XXIII. Les famílies Folch -Herrera, Folch-Mestre i Gómez Sanjuán van cedir terrenys de la seua propietat en 1971 per a la completa apertura.

Comment here

15 − 12 =