Letra R

Registre parroquial

Per disposició del Concili de Trento i per tenir censats tots els parroquians davant els qui no confessaven la mateixa religió catòlica es va iniciar aquest cens de l’estament eclesiàstic, iniciat sobre l’any 1570, seguint actiu i útil fins la posterior imposició obligatòria per l’Estat, dels Registres Civils, ja tres segles després, en el s. XIX.

Comment here

6 + 1 =