Letra P

Peña Taurina «Diego Puerta»

Seguidors del prestigiòs matador de Sevilla «Diego Puerta» i afeccionats als bous, conformen aquesta Penya fundada durant les festes de Sant Joan i Sant Pere de l’any 1960, arràn d’una primera Junta General celebrada el 13 de març anterior i deguda l’afició a l’entusiasme que havia despertat el matador Diego Puerta en una correguda de bous excepcional de juny de l’any anterior, en que va enlluernar els entesos, després de torejar el seu cinqué bou, que s’anomenava “Nene”. Es per tant de les més antigues. Va ser el primer president Agustí Serrano Monzonís. Té la seu pròpia al carrer Doctor Fleming, número 11, inaugurada solemnement el 14 de desembre de 1969, ja que abans es trobava ubicada en dependències de la mateixa plaça de bous, cedides pel propietari de la plaça, Sr. Juanola Juanola. Trenta cinc anys després la afecció continua vigent i els seus socis van contruir un «Tentadero» que va inaugurar el propi matador el 29 de setembre de 1990, imposant-li el nom del «Romeral». La seu del carrer Doctor Fleming va ser remodelada a l’abril de 1992, en que es va instal.lar un bar. Des de l’any 1962 concedeix tots els anys un trofeu al matador més destacat de les Festes i Fira. Els altres presidents de la prestigiosa entitat han sigut: Antoni Fora Albalat, nomenat en 17-II-1963 (gener de 1964?); el 15 de gener de 1966 era designat Agustí Caballer Forner; des del 4 de febrer de 1968, ho fou Francesc Ricart Balada; el 29 de març de 1975 es nomenà a Francesc Polo Molina que sols perduraria un any ja que el 10 d’abril de 1976 pren la torxa Josep Buj Lozano, substituït el 2 de març de 1990 per Lluis Miquel Kreatochuil Gascó. Des del 15 d’abril de 1994 està dirigida per Ròmulo Fatsini Blasco, tenint en eixos moments la meitat dels socis que conformaven l’entitat en 1960. A l’abril de 2001 Josep Foguet Sorlí presentà el seu primer llibre sobre la Penya, amb el títol de “40 años de Historia de la Peña Taurina Diego Puerta”, molt interessant en la part gràfica.

Comment here

+ 51 = 54