Letra P

Peña Taurina «Pan y Toros»

Fundada a principis d’octubre de 1959. Va tenir la seu primerament dalt del Bar La Gandesana, d’on es va traslladar més tard a un pis damunt del bar Albocàsser i finalment i definitiva a la nova seu pròpia a la plaça dels Tres Reis (desembre de 1977). A la redona de l’ermita té cedits uns terrenys de propietat municipal per al seu «Tentadero» el qual va ser inaugurat en abril de 1974, però engrandit i remodelat en successives dades però principalment en 1992, quan comptava amb uns 700 socis. En 1998 comptava encara amb uns 600 socis, sent per tant l’entitat recreativa més nombrosa de la ciutat. Pedro Marzá va ser el seu primer president, acompanyant-lo en dita junta Josep Luis Puchol, Antoni Chaler, Jaume Sanz, Sebastià Puchal, Cristòfol Santapau i Josep Albiol. Participa en altres activitats com el carnaval. J. Bover va escriure «Notas Históricas de la Peña Taurina Pan y Toros» en el setm. “Vinaròs” de 6-X- 79 i següents. Posteriorment, el seu soci, Josep Manuel Palacios Bover va escriure sobre la seua història, un opuscle molt detallat. Entre els presidents de l’entitat cal remarcar també a Rafel Puchol (5 de març de 1962), Lluis Felip, Ramon Vizcarro Segarra, Lluís Franco Juan (1964), Jaime Sanz (18 de gener de 1965) Pedro Marzá (9 de març de 1968), Cristòbal Santapau, Octavio Pastor (3 d’ octubre 1968), Antonio Chaler Roso (1979); Vicent Sanz Miralles des de març 1983; Sebastian Roso Obiol (març 1985); Sebastià Agramunt (1992); des de febrer del 93, Paco Climent Martín; des de 12 de gener 1996, Amador Carbó; des de febrer de 1998 Joan Bta. Juan Agramunt, etc. El 5 de desembre de 1993 es posà la primera pedra de noves obres i es construeix al «tentadero» una barbacoa, urinaris, escala d’accès al terrat i fogons, el qual es va dotar de llum elèctrica en maig de 1998. En maig de 2001 la presidia Josep Garcia Griñó i encara que el nombre de socis en eixe moment ja havia mimbat un poc (566), -cosa molt normal i comuna en la vida de qualsevol de les associacions, continua sent la que més socis té de tota la ciutat.

Comment here

78 + = 88