Letra I

Info 2000

Publicació mensual o bimensual sobre informàtica, fundada en 1989 i que es distribuia per correu a les persones interessades en el tema. Dirigit per Souar Robert. S’imprimia a Sant Carles de la Ràpita a la imprempta de Jordi Dassoy.

Comment here

8 + 1 =