Letra I

Informator

Publicació setmanal de caràcter de informació general, apareguda en 1977. S’imprimia a multicopista en diferents colors en el comerç de la raval Socors «Cine Foto Vidal», la qual s’encarregava de la publicació i distribució gratuïta.

Comment here

6 + 2 =