Letra I

Inflació alemanya

inflacioLa neutralitat d’Espanya durant la Primera Guerra Mundial propicià la valoració dels productes espanyols i de la pesseta mentre es produïa una greu devaluació del marc alemany. Es conserven a Vinaròs carpetes plenes de billets alemanys amb valor facial de milions de marcs, ja que als anys 1922-1923 el marc va patir una brutal inflació per la manca de subsistències com a conseqüencia d’aquella guerra. Un pa va arribar a costar 250.000.000.000 (dos cents cinquanta mil milions de marcs) i el dòlar es canviava per 4.2 bilions de la mateixa moneda. L’explicació del fet ens la dóna la revista “San Sebastián” del desembre de 1924, en que apareix aquesta curta notícia ben significativa: «Los que sean tenedores de marcos y quieran formar parte de la reclamación que va a establecerse para obtener el mayor partido posible, deben avisar al apartado de correos 804, de Madrid, la cantidad que tienen de dicha moneda, lo que les costó en pesetas y la fecha en que los adquirieron». Borràs Jarque ens diu que l’any 1917 a Vinaròs havia tocat la loteria; que unes 70 embarcacions es dedicaren al transport de la taronja cap a França i que hi hagué mariner que va vendre per 5.000 pessetes la seua barca que no li havia costat ni 300. El 1920 van començar a motoritzar-se les primeres barques del nostre port com a mostra de la bonança econòmica del moment.

Comment here

+ 45 = 47