Letra G

Graciano

Llinatge italià, afincat a Vinaròs i comarca. A l’Arxiu del Regne de València es troba en la carpeta Clero, Caixa 2530, Lligall 955, a Bertomeu. Graciano, arquitecte, amb la següent nota: “1602. Llibre de memories de Berthomeu Graciano, de Vinaròs”. És un llibret menudet ple de números que aparentment poc diuen. Va ser l’autor de la traça del convent de Dominics del Forcall Andrià o Andrea Graciano era, segons cites dels llibres de baptismes de la nostra Parroquial, “Capitán de la Galeaza”, “Capitán de Galeras”, o “Maestro de Galeras”, com apareix qualificat; l l’any 1587 va construir aquí un galió anomenat “Santiago” per a l’Armada Espanyola. El seu fill, Francesc Graciano, era “mestre d’axa”. (Vide García Edo en Documentos de la Orden de Montesa referentes al Maestrazgo publicat pel Butlletí del CEM, pàg. 96 i Gómez Sanjuán en “El eslabón perdido”. Rev. “Crònica de Vinaròs” de 8-III-1997).

Comment here

81 + = 83