Letra G

Gran enciclopédia catalana

Col.leció de 25 volums en molts dels quals apareixen interessants notícies sobre Vinaròs, el Maestrat i comarques limítrofs. El professor vinarossenc Miquel Angel Baila Pallarés va col.laborar en la revisió de les veus de 25 ciutats del País Valencia de la segona edició que està composta de 24 volums, més quatre de suplements.

Comment here

74 + = 80