Letra G

Governadors de Castelló

Els vinarossencs que han ocupat aquest càrrec en el transcòrrer del temps tenim: El vinarossenc Joan Baptista Crozat va ser nomenat Governador de Castelló el 13 de juny de 1812 pel general francés Suchet, amb gran disgust dels seus paisans. També va ocupar tal càrrec el vinarossenc Josep Ballester i Vilarroig (Vide id.).

Comment here

81 − = 73