Letra G

Giner Ruiz, Joan

giner_ruiz(Vinarós 15-I-1890 – Barcelona 20-III-1966). Oficial de l’Administració de Correus de Barcelona. Com a vinarossenc emigrat i enyorat sempre de la seua terra va ser el gran impulsor del “vinarossenquisme” en la Ciutat Comtal. Durant moltíssims anys va ser l’ànima i presidí la colònia vinarossenca en aquella ciutat fins la seua mort. La seua casa era coneguda pels vinarossencs residents en Barcelona i ciutats del voltant com “el Consulado”. Vinaròs per eixe motiu li va dedicar el carrer on havia nascut. Casat amb Engràcia Foix Aznar el 8 de maig de 1921 a Barcelona.
En 1964, amb motiu de la festa de Sant Sebastià celebrada en la ciutat Comtal es va beneir per a la Colonia la nova imatge del sant, giner_ruiz_2obra de l’escultor barceloní Pere Carpi i fou beneïda pel bisbe de Solsona, Enrique i Tarancón. Per a tal aconteixement van eixir sis autobusos de Vinaròs cap a Barcelona, entre els quals viatjaven les autoritats, dames, grup de les “Camaraes” i el cor parroquial sencer.

 

 

 

 

 

giner_ruiz_3

Comment here

11 − = 5