Letra G

Giner Ruiz, Joan, Carrer de

Atzucac que havia tingut el nom de carrer Colom i es coneixia popularment com carreronet de Grau; se li va dedicar solemnement el 8 d’agost de 1967 al fervoròs vinarossenc, emigrat a Barcelona, J. Giner Ruiz. Al padró de riqueses de 1811 apareix com «calliso d’En Prima”. Segurament el posterior nom de carrer Colom obeiria a que allí vivia el president de la Policia Rural, el cognom del qual era eixe.

Comment here

− 2 = 3