Letra G

Giner Ribera, Angel, Carrer de

Nom donat a un carrer de nova apertura en sessió de l’Ajuntament del dia 14 d’octubre de 1998. Es troba situat en front del nou col.legi “Sant Sebastià” i recau a l’Avinguda de Tarragona. Va ser inaugurat solemnement el juny de 1999.

Comment here

− 7 = 1