Letra E

Entitats religioses

Les associacions religioses amb què ha contat la nostra població al llarg dels temps han sigut molt nombroses, unes amb més activitat i efectivitat que altres. Es poden citar les següents: Confrafia de Nta. S. de la Misericòrdia, Gremi de santa Llúcia, Gremi de santa Anna, Congregació de la Puríssima (datada al segle XVI), la de sant Telm dels mariners, la de Sant Pere dels mariners, la de sant Cristòfol, la del Santíssim Salvador dels llauradors, la de sant Antoni també dels llauradors. Aquestes estaven erigides a l’església parroquial i a més el convent de Sant Agustí comptava amb la Venerable Ordre Terciària. Les que hi havien abans de la Guerra civil de 1936 eren:
Adoració nocturna
Arxiconfradia Teresiana
Associació de la Bona Mort
Associació Catòlica de Socors Mutus «Nuestra
Señora de la Misericorida».
Associació Josefina
Associació de Filles de Maria i Santa Filomena
Círcul Catòlic «de Obreros»
Confraria del Carmen
Confraria del Rosari
Conferència de San Vicente de Paul.
Id. de Senyores.
Id. del Ropero de Señoritas.
Congregació del «Consuelo» o de «La Correa».
Congregació de Jóves de Sant Luis Gonzaga
id. de “doncellas del mismo santo”.
Congregació del Sagrat Cor de Jesús.
Cort de Maria
Esclaves de la Mare de Déu dels Dolors.
Escola Dominical
Patronat de San Nicolás
Patronat de Santa Catalina
Pia Unión de San Antonio de Padua.
«Rebañito del Niño Jesús»

Comment here

21 − = 16