Letra E

Entitats

En 1919 l’Estat Espanyol, volent recaptar més ingressos, va establir unes cèdules a les societats considerant-les persones jurídiques. A Vinaròs en aquell moment es trobaven les següents entitats:
Ateneo Mercantil – Centro Instructivo Republicano – Círculo Católico de Obreros – Club Taurino – ,Societat de Caçadors – Protectora del Trabajo – Cooperativa San Telmo – Cooperativa “La Económica – ”Gremio de Barberos – “El Progreso” – Juventud Republicana – Unión de Barberos – Liga de Higiene – “La Unión” de Armadores de Pesca – Taurina del Servol – La Confianza – Sociedad de Jornaleros – Societat de menobrers i paletes – .Societat de panaders – Societat de xocolaters – .Societat de calafats.

En 1992 trobem:

La Colla – Casa de Andalucía – Peña Diego Puerta
Peña Pan y Toros
Casa de Aragón

Comment here

− 5 = 3