Letra C

Cementeri

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, situada obviament junt a l’actual cementeri. Es per tant una denominació moderna que no apareix per supost en els padrons de riqueses antics de l’Ajuntament de 1811, ja que la seua ubicació data de 1816. Es el mateix cas que la partida de Sant Roc que no es citada mai com a partida de terme, ja que sempre ha format part de la denominada Salines.

Comment here

53 − = 46