Letra C

Cementos del mar

Fàbrica de ciment portland instal.lada en terme d’Alcanar. En un principi, l’alcalde F. Balada va anunciar que “una gran fábrica de cementos se instalará en Vinaroz”, però no va ser així, i es va situar cap a 1964 junt a la muntanya del Monstià per abundar allí molt més la matèria prima de la pedra que s’utilitzaria per obtenir el clinker i tocant a la mar per poder carregar grans vaixells que transportarien el seu producte a tots els països de la conca mediterrània. En novembre de 1991 es va convertir dita fàbrica en una més de les que conformen Valenciana de Cementos, amb lligams amb altres cementeres estrangeres. Molts treballadors vinarossencs han treballat i treballen en dita fàbrica.

Comment here

53 − = 44